IZEO samenwerking Alterius en Care4Kidz

IZEO Care4Kidz

Alterius en Care4Kidz werken in Geleen in een kleine setting (tien leerlingen) nauw samen volgens het IZEO-concept. Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats.

Doelgroep

IZEO Care4Kidz biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan jongeren vanaf 8 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen. Het lukt ze om verschillende redenen niet meer om naar school te gaan en lopen een hoog risico op langdurige uitval.

Uitvoering in de praktijk

Collega’s van Alterius en Care4Kidz werken gezamenlijk op de locatie van Care4Kidz.
Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere jongere en hun systeem.
Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met ouders/verzorgers; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Het plan van aanpak wordt regelmatig met ouders/verzorgers geëvalueerd en waar nodig passen we het plan aan.

Het onderwijsprogramma

Iedere leerling volgt een programma op maat waarin we waar mogelijk het programma van de school van herkomst continueren. Het doel is ook om de verbinding met de school van herkomst te behouden.
Naast theoretisch onderwijs bieden we ook praktisch en bewegingsonderwijs aan.

Voor de vso-populatie zijn er mogelijkheden om praktische arbeidsvaardigheden te leren op de locatie zelf. Daar waar mogelijk kunnen externe stages worden georganiseerd.
We begeleiden onze jongeren in hun ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van de methode Jongleren en Werken en Werkstap. Op deze manier kunnen jongeren naast toeleiding naar vervolgonderwijs ook werken voor praktijkverklaringen, gebaseerd op het kwalificatiedossier mbo 1.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Jongeren volgen onderwijs dat past bij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of scholing/vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen zorg en onderwijs begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel en de doelen die gesteld zijn in hun plan van aanpak. Het streven is om onze leerlingen terug te laten keren naar de school van herkomst.

Schoolgids IZEO Care4Kidz Alterius

Schoolgids IZEO Care4Kidz

Download hier de schoolgids 2023-2024. De versie voor het nieuwe schooljaar komt eraan.