Samenwerking stichting Alterius en Mondriaan

IZEO Mondriaan

Alterius en Mondriaan werken in Heerlen nauw samen volgens het IZEO-concept.
Zorg en onderwijs vinden geïntegreerd plaats in een kleine setting.

Doelgroep

IZEO Mondriaan biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan kinderen met psychiatrische problematiek, vaak (dreigende) schooluitvallers, in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Deze kinderen zijn niet in staat om onderwijs op regulier/speciaal onderwijs te volgen in de reguliere setting, omdat de ondersteuningsvraag de school van herkomst overstijgt en er dus maatwerk nodig is.

Uitvoering in de praktijk

Zorg (middels deeltijdbehandeling vanuit Mondriaan) en onderwijs (vanuit Alterius) worden als één geheel op locatie Wickraderheem van Mondriaan aangeboden. Het doel is om op deze manier niet alleen de psychiatrische problematiek van het kind te behandelen, maar daarnaast ook de schoolse en sociale ontwikkeling van het kind te herstellen.

In de basis werken we vanuit een dagstructuur waarbij we inspelen op de individuele behoeften van ieder kind. Dat betekent dat we flexibel omgaan met de les- en behandelblokken.

In praktische zin werken leerkracht van Alterius en sociotherapeuten van Mondriaan samen op dezelfde locatie. Net als op alle andere locaties heeft IZEO Mondriaan een eigen klaslokaal en worden naastgelegen ruimtes gebruikt voor bijvoorbeeld therapie-activiteiten. Op deze manier is er ook gedurende de dag nauwe samenwerking en snelle terugkoppeling mogelijk.