IZEO samenwerking Alterius en Zuyderland GGz

IZEO Zuyderland GGz

Zuyderland GGz biedt een kinderpsychiatrische dagbehandeling en werkt daar volgens het IZEO-concept samen met Alterius en in afstemming met IZEO Mondriaan. Het is een vorm van zorg en onderwijs die intensiever is dan ambulante hulpverlening en regulier of speciaal onderwijs, waarin diagnostiek en/of behandeling plaatsvindt. Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats.

Doelgroep

IZEO Zuyderland GGz biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd (ten minste eind groep 2 onderwijsniveau) waarbij sprake is of vermoeden van psychiatrische problematiek. Voor deze kinderen is ambulante zorg niet toereikend.

Uitvoering in de praktijk

De kinderen volgen een op maat gemaakt zorg- en onderwijsaanbod, waarbij zorgpersoneel continu aanwezig is. Het zorgaanbod bestaat uit zowel groeps- als individuele behandelingen. 
Op gezinsniveau vindt er intensieve samenwerking met ouders plaats bijvoorbeeld middels oudergesprekken om de ontwikkeling van het kind op de verschillende levensgebieden af te stemmen. Waar nodig  kan dit worden uitgebreid met systeemtherapie of praktische thuisondersteuning.

Onderwijsprogramma

Iedere leerling volgt een programma op maat en daarmee ook zijn eigen leerlijn. Naarmate de behandeling vordert, wordt er toegewerkt naar fulltime onderwijs, met als doel goede aansluiting naar het vervolgonderwijs te realiseren.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Kinderen stromen in principe terug naar de school van herkomst. Daar waar nodig wordt gekeken naar een andere vorm van (speciaal) onderwijs, waarbij we ook afhankelijk zijn van plaatsingsmogelijkheden.