Wat is IZEO?

IZEO wil haar jongeren begeleiden naar een eigen, passende plek in de maatschappij. Zowel op gebied van wonen, werk of onderwijs als vrije tijd. IZEO biedt deze begeleiding in een veilige, stabiele omgeving, waarbij zorg en onderwijs altijd het persoonlijke ontwikkelingsperspectief van de leerling ondersteunen.

IZEO (Integraal Zorg en Onderwijs) heeft als doel:

 • verhoging kwaliteit onderwijs en zorg;
 • verhoging veiligheid, continuïteit en stabiliteit;
 • effectieve uitstroom van de jongeren op gebied van Wonen, Onderwijs en Werk & Vrije Tijd;
 • normalisering van de onderwijssituatie (meer schoolse omgeving);
 • 1 aanspreekpunt voor ouders/voogdij voor onderwijs- en behandelperspectief.

IZEO bereikt dit door:

 • gezamenlijke aansturing en verantwoordelijkheid van onderwijs en zorg;
 • Onderwijs en Zorg onder één dak:
  • schoolgebouw als leer- en zorgomgeving;
  • integrale verbinding zorg en onderwijs;
  • efficiëntere werkwijze voor beide organisaties in primaire en secundaire processen (personeel en middelen);
  • effectief benutten van zorg/behandel- en onderwijstijd.
 • 1 kind, 1 plan:
  • één ontwikkelingsperspectief opgesteld door medewerkers behandeling en onderwijs (betere afstemming op instroom uitstroomprofielen en behandeltraject);
  • behandeling zit (op maat) verweven in het dagprogramma;
  • medewerkers van Behandeling en Onderwijs werken schouder aan schouder binnen het dagprogramma.
 • verhoogde veiligheid door meer nabijheid:
  • inzet van methodiek ‘Nieuwe autoriteit / Geweldloos verzet’: fysieke nabijheid en positieve aanwezigheid van begeleiders werkt preventief.