Hieronder vind je een overzicht van de contactgegevens van onze IZEO-partners als het gaat om toeleiding en aanmelding. Voor de volledigheid vind je hier ook nog een keer de route van aanmelding beschreven.

Voor IZEO-locaties zijn m.b.t. aanmelding routekaarten opgesteld. De insteek is dat er een knooppuntoverleg plaatsvindt. Dat knooppuntoverleg is daarbij leidend. In het knooppuntoverleg wordt mét de leerling en ouder (of voogd) afgestemd en afspraken gemaakt. Afvaardiging van de betreffende zorgpartner en het samenwerkingsverband zijn hierin cruciaal. Er dient altijd een (specifieke) behandelvraag te zijn voor een van onze zorgpartners én het samenwerkingsverband dient akkoord te zijn met de aanvraag.
De zorgpartner is leidend bij aanname, aangezien zij de inschatting maken of hun aanbod van (ambulante en/of dag)behandeling past bij de behandelvraag. Wanneer er een 'match' is zal er een intake op het gebied van Zorg & Onderwijs volgen waarbij onze Commissie van Begeleiding parallel daaraan contact zal hebben met de school van herkomst.
Een succesvolle toeleiding van een leerling in een IZEO-traject is mede afhankelijk van de intake. Deze wordt altijd gezamenlijk vormgegeven door zorg en onderwijs, bijvoorbeeld door middel van een intaketeam. Op basis van dossieranalyse en gesprekken wordt de leerling op de best passende manier binnen IZEO geplaatst.

IZEO-locatie     Aanmelding Mail/telefoon

IZEO Koraal
Parkstad

Centraal Intaketeam:
Zorgmakelaar:
Telefoon:

clientbureaughf@koraal.nl
pgraaf@koraal.nl
046 - 47 75 288

IZEO Koraal
Urmond

Centraal Intaketeam:
Zorgmakelaar:
Telefoon:

clientbureaughf@koraal.nl
pgraaf@koraal.nl
046 - 47 75 288

IZEO Care4Kidz
Geleen

Behandelteam:
Mevrouw Solberg, telefoon

aanmelden@care4kidz.nl
045 - 40 40 504

IZEO Mondriaan
Heerlen

Instroom Mondriaan, telefoon:
Anita Zegers (CODO/GIK-J)
Telefoon:
Janneke Pistorius
Telefoon:

088 - 50 66 150
a.zegers@mondriaan.eu
06 - 20 67 25 62
j.pistorius@mondriaan.eu
06 - 29 69 54 67

IZEO Via Jeugd
Cadier en Keer

Op basis van gesloten machtiging die door kinderrechter wordt afgegeven.
Mail:
Telefoon:


info@viajeugd.nl
043 - 40 77 150 (24/7 bereikbaar)