Alterius en Koraal

IZEO Koraal

Alterius en Koraal werken in Urmond en Parkstad nauw samen volgens de IZEO-methodiek.
Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats.

Doelgroep vso (locatie Urmond)

IZEO Koraal (Urmond) biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met complexe gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem.  

Uitvoering in de praktijk (locatie Urmond)

Collega’s van Alterius en Koraal werken gezamenlijk op het terrein in Urmond.
Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere jongere.
Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Elke leerling heeft een mentor van school en een persoonlijk begeleider vanuit zorg. Samen met ouders/verzorgers van de leerling zijn zij de spil rondom deze jongere. 

Het onderwijsprogramma (locatie Urmond)

Iedere leerling volgt een programma op maat waarin lessen als Nederlands, rekenen, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek zijn opgenomen.
Daarnaast biedt IZEO diverse (praktijk)modules, zoals koken, crea of sport op het terrein zelf aan. 
Ook zijn er mogelijkheden om praktisch arbeidsvaardigheden te leren in de loods, een leerwerkbedrijf in Sittard of andere stageplekken.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Jongeren volgen onderwijs dat past bij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.
We begeleiden onze jongeren in hun ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van de methode Jongleren en Werken en Werkstap. Op deze manier kunnen jongeren naast toeleiding naar vervolgonderwijs ook werken voor praktijkverklaringen, gebaseerd op het kwalificatiedossier mbo 1.

Doelgroep so (locatie Parkstad)

Deze locatie is kleinschalig en biedt een programma aan kinderen (van 6 tot en met 12 jaar) met een licht verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met complexe gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem.

Uitvoering in de praktijk (locatie Parkstad)

Collega’s van Alterius en Koraal werken gezamenlijk op het terrein. Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere leerling en hun systeem.
Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Elk kind heeft een mentor van school en een persoonlijk begeleider vanuit zorg. Samen met ouders/verzorgers vormen onze collega's de spil rondom het kind.

Het onderwijsprogramma (locatie Parkstad)

Op deze locatie bieden wij alle leerlingen een so-aanbod op maat. Hierbij staat het ontwikkelingsperspectief centraal. Het so-aanbod bestaat uit vakken als taal, begrijpend lezen, rekenen, wereldoriëntatie, maar ook sociale vaardigheden, gym en buiten samenspelen zijn opgenomen.   
Daarnaast biedt IZEO diverse modules op het terrein zelf aan.

schoolgids IZEO Koraal (Urmond)

Download hier de schoolgids 2023-2024 voor de locatie IZEO Koraal (Urmond).

Praktische info IZEO Koraal (Urmond)

Download hier de praktische info (waaronder vakantiedagen) voor de locatie IZEO Koraal (Urmond)

schoolgids IZEO Koraal (Parkstad)

Binnenkort vind je hier de schoolgids 2023-2024 voor de locatie IZEO Koraal (Parkstad).

Inloggen bij somtoday

Inloggen bij somtoday

Ben je ouder of verzorger van één van onze leerlingen? Dan kun je hier inloggen bij somtoday.