Samen met ouders

Wil een jongere zich goed kunnen ontwikkelen binnen IZEO, dan is een goed contact tussen IZEO-begeleiding en de ouders/verzorgers van de jongeren van groot belang. Een goede band zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel wat de jongere alleen maar ten goede komt.

Wat doen we concreet?

Ieder schooljaar organiseren we ouderavonden. Iedere avond staat er een ander thema centraal, bijvoorbeeld een methodiek die we binnen IZEO gebruiken. Daarnaast vertellen we ook over hoe een dag binnen IZEO er aan toe gaat. En ‘we’ is in dit geval medewerkers en vooral ook de jongeren zelf. Er is ook altijd ruimte in het programma voor de jongeren om hun ouders/verzorgers de ruimte te laten zien waar zij gedurende de dag verblijven. Zo krijgen ouders/verzorgers een nog completer beeld van de omgeving waarin hun kind verblijft.

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten voor schooljaar 2019-2020 staan gepland op:
- informatiemiddag op 10 oktober 2019 (alleen IZEO Simpelveld)
- informatieavond op 26 november 2019 (alleen IZEO Urmond)
- ouderavond op 23 juni 2020
Ouders/verzorgers krijgen tegen die tijd automatisch een uitnodiging voor deze avond.

Waardevolle bijeenkomsten

In juni 2018 organiseerden we onze eerste ouderavond. Zowel ouders als begeleiders waren enthousiast over deze bijeenkomst. Lees hier meer over deze avond.