Samen met ouders

Wil een jongere zich goed kunnen ontwikkelen binnen IZEO, dan is een goed contact tussen IZEO-begeleiding en de ouders/verzorgers van de jongere van groot belang. Een goede band zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel wat de jongere alleen maar ten goede komt.

Wat doen we concreet?

Ieder schooljaar organiseren we ouderbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst staat er een ander thema centraal, bijvoorbeeld een methodiek die we binnen IZEO gebruiken. Daarnaast vertellen we ook over hoe een dag binnen IZEO er aan toe gaat. En ‘we’ is in dit geval medewerkers van zorg en onderwijs en vooral ook de jongeren zelf. Er is ook altijd ruimte in het programma voor de jongeren om hun ouders/verzorgers te laten zien waar zij hun IZEO-programma volgen. Zo krijgen ouders/verzorgers een nog completer beeld van de IZEO-omgeving.

Ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten voor schooljaar 2019-2020 staan gepland op:
- informatiemiddag op 10 oktober 2019 (alleen IZEO Simpelveld)
- informatieavond op 26 november 2019 (alleen IZEO Urmond)
- ouderavond op 23 juni 2020
Ouders/verzorgers krijgen tegen die tijd een uitnodiging voor de betreffende bijeenkomst.

Waardevolle bijeenkomsten

In juni 2018 organiseerden we onze eerste ouderavond. Zowel ouders als begeleiders waren enthousiast over deze bijeenkomst. Lees hier meer over deze avond.