Samen met ouders

Wil een jongere zich goed kunnen ontwikkelen binnen IZEO, dan is een goed contact tussen IZEO-begeleiding en de ouders/verzorgers van de jongere van groot belang. Een goede band zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel wat de jongere alleen maar ten goede komt.

Wat doen we concreet?

Ieder schooljaar organiseren we ouderbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst staat er een ander thema centraal, bijvoorbeeld een methodiek die we binnen IZEO gebruiken. Daarnaast vertellen we ook over hoe een dag binnen IZEO er aan toe gaat. En ‘we’ is in dit geval medewerkers van zorg en onderwijs en vooral ook de jongeren zelf. Er is ook altijd ruimte in het programma voor de jongeren om hun ouders/verzorgers te laten zien waar zij hun IZEO-programma volgen. Zo krijgen ouders/verzorgers een nog completer beeld van de IZEO-omgeving.

Ouderbijeenkomsten en oudergesprekken

Vanwege corona hebben we nog geen concrete momenten gepland voor de ouderbijeenkomsten in het huidige schooljaar.
De oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.

Waardevolle bijeenkomsten

Een ouderbijeenkomst vinden wij heel belangrijk. Het is een moment waarop we kunnen laten zien hoe wij werken met onze jongeren. Maar ook onze jongeren zelf laten graag zien wat zij zoal doen. Uit ervaring weten we dat ook ouders zo'n bijeenkomst enthousiast ontvangen.
Lees hier meer over één van onze eerdere ouderbijeenkomsten.