IZEO samenwerking Alterius en Via Jeugd

IZEO Via Jeugd

Alterius en Via Jeugd werken in Cadier en Keer nauw samen volgens het IZEO-concept.
Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats. 

Doelgroep

IZEO Via Jeugd biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan jongeren vanaf 10 jaar tot en met 18 jaar met een (voorlopige) gesloten machtiging. Deze machtiging is opgelegd vanwege ernstige ontwikkelingsbedreigingen zoals justitiecontacten, verslaving, schooluitval en het ontwikkelen van ernstige psychiatrische problematiek/persoonlijkheidsproblematiek.

Uitvoering in de praktijk

Collega’s van Alterius en Via Jeugd werken gezamenlijk op de locatie.
Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere jongere.

Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Elke leerling heeft een mentor van school en een persoonlijke mentor vanuit zorg. Samen met ouders/verzorgers van de leerling zijn zij de spil rondom deze jongere.

Het onderwijsprogramma

Iedere leerling volgt een programma op maat waarin lessen als Nederlands, rekenen, maar ook Engels en burgerschap zijn opgenomen.
Daarnaast biedt IZEO diverse (praktijk)modules, zoals koken, creatief of sport aan.
Ook zijn er mogelijkheden om praktische arbeidsvaardigheden te leren op de locatie zelf en daar waar mogelijk extern.

We begeleiden onze jongeren in hun ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van de methodiek Jong Leren en Werken. Op deze manier kunnen jongeren naast toeleiding naar vervolgonderwijs ook werken voor praktijkverklaringen, gebaseerd op het kwalificatiedossier mbo 1.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Jongeren volgen onderwijs dat past bij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.

Schoolgids

Schoolgids IZEO Via Jeugd

Download hier de schoolgids 2023-2024 voor de locatie van Via Jeugd. De versie voor het nieuwe schooljaar komt eraan.