IZEO

Integraal Zorg En Onderwijs

IZEO begeleidt haar jongeren naar een eigen, passende plek in de maatschappij. Zowel op gebied van wonen, werk of onderwijs als vrije tijd.

Waarom IZEO?

Door Zorg en Onderwijs integraal aan te bieden aan onze jongeren kunnen wij ze begeleiden naar een eigen, passende plek in de maatschappij.

Lees meer

Onderwijs en Zorg samen

IZEO kan alleen bestaan als onderwijs en zorg als één opereren. Een intensieve samenwerking tussen onderwijs- en zorginstelling is een must.

Lees meer
Ouderparticipatie bij IZEO

Ouderparticipatie binnen IZEO

Waarom vinden wij ouderparticipatie belangrijk?

Wij zijn ervan overtuigd dat goede contacten tussen ouders en IZEO onmisbaar zijn in de ontwikkeling van een jongere tijdens zijn/haar verblijf bij Via Icarus. Alle partijen hebben namelijk hetzelfde streven: zorgen dat een jongere zich prettig voelt en kan groeien.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor kan de zorg rondom een jongere zo optimaal mogelijk worden vormgegeven. Persoonlijk contact is hierbij van groot belang.

Lees meer

Themaweken

Om de zes weken staat er binnen IZEO een ander thema centraal. In die zes weken worden alle lessen, van Nederlands tot aan de creatieve lessen, gekoppeld aan het gekozen thema. Voorbeelden van deze thema’s zijn ‘Drugs’ of ‘Geweld’. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s en gevaren omtrent het thema. Maar ook wordt ingegaan op hoe jongeren hier verstandig mee om kunnen gaan of hoe ze verleidingen kunnen weerstaan. Door de jongeren ook opdrachten te geven, bijvoorbeeld een opdracht om zelf een goede voorlichtingsposter te bedenken, worden ze gestimuleerd zelf over de thematiek na te denken.

Themaweken
Foto 1

Locatie Cadier en Keer

Op de locatie in Cadier en Keer werken Alterius en Via Jeugd nauw samen volgens de IZEO-methodiek. Dit wordt zowel binnen IZEO Het Keerpunt als IZEO Icarus vormgegeven.

Foto 2

Locatie Urmond

Op de locatie in Urmond werken Alterius en Koraal nauw samen volgens de IZEO-methodiek. Jongeren die behandeling krijgen via Koraal, komen in aanmerking voor deelname aan IZEO Urmond.

Werken bij ons

Locatie Geleen

Op de locatie in Geleen wordt behandeling van Care4Kidz integraal aangeboden met onderwijs van Alterius.

Laatste nieuws van de IZEO-locaties

Het laatste nieuws van de IZEO-locaties

Benieuwd naar wat onze leerlingen zoal doen op hun IZEO-locatie? Bekijk het hier!


Deel deze pagina