IZEO

Integraal Zorg En Onderwijs

IZEO biedt een uniek aanbod door integrale samenwerking tussen onderwijs en (gesloten) jeugdhulpverlening.

Waarom IZEO?

Door Zorg en Onderwijs integraal aan te bieden aan onze jongeren kunnen wij ze begeleiden naar een eigen, passende plek in de maatschappij.

Lees meer

Zorg en Onderwijs samen

IZEO wordt verzorgd door Stichting Alterius in samenwerking met diverse zorgpartners.

Lees meer
Ouderparticipatie bij IZEO

Ouderparticipatie binnen IZEO

Waarom vinden wij ouderparticipatie belangrijk?

Wij zijn ervan overtuigd dat goede contacten tussen ouders en IZEO onmisbaar zijn in de ontwikkeling van een jongere tijdens zijn/haar behandeling door een van onze zorgpartners. Alle partijen hebben namelijk hetzelfde streven: zorgen dat een jongere zich prettig voelt en kan groeien.
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Hierdoor kan de zorg rondom een jongere zo optimaal mogelijk worden vormgegeven. Persoonlijk contact is hierbij van groot belang.

Lees meer

Themaweken

Om de zes weken staat er binnen IZEO een ander thema centraal. In die zes weken worden alle lessen, van Nederlands tot aan de creatieve lessen, gekoppeld aan het gekozen thema. Voorbeelden van deze thema’s zijn ‘Drugs’ of ‘Geweld’. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s en gevaren omtrent het thema. Ook wordt ingegaan op hoe jongeren hier verstandig mee om kunnen gaan of hoe ze verleidingen kunnen weerstaan. Door de jongeren gerichte opdrachten te geven, bijvoorbeeld het maken van een goede voorlichtingsposter, worden ze gestimuleerd zelf over de thematiek na te denken.

Themaweken
Foto 1

IZEO Via Icarus

Op de locatie in Cadier en Keer werken Alterius en Via Icarus nauw samen volgens de IZEO-methodiek.

Werken bij ons

IZEO Care4Kidz

Op de locatie in Geleen wordt behandeling van Care4Kidz integraal aangeboden met onderwijs van Alterius.

IZEO Koraal (Urmond)

IZEO Koraal (Urmond)

Op deze locatie werken Alterius en Koraal nauw samen volgens de IZEO-methodiek. Jongeren (vanaf 12 jaar) die behandeling krijgen via Koraal, komen in aanmerking voor deelname aan IZEO Koraal (Urmond).

IZEO Koraal (Heerlen)

IZEO Koraal (Heerlen)

Alterius en Koraal werken op deze locatie nauw samen volgens de IZEO-methodiek. Leerlingen (vanaf 8 jaar) die behandeling krijgen via Koraal, komen in aanmerking voor deelname aan IZEO Koraal (Heerlen).

IZEO XONAR (LWTC)

Op de locatie in Heerlen werken Alterius en XONAR (LWTC) nauw samen volgens de IZEO-methodiek.

Laatste nieuws van de IZEO-locaties

Het laatste nieuws van de IZEO-locaties

Benieuwd naar wat onze leerlingen zoal doen op hun IZEO-locatie? Bekijk het hier!


Deel deze pagina