samenwerking Alterius en XONAR

IZEO XONAR

Alterius en XONAR werken in Heerlen nauw samen volgens de IZEO-methodiek.
Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats.

Doelgroep

IZEO XONAR biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar, veelal thuiszitters of voortijdig schoolverlaters die moeite hebben het reguliere programma op school te volgen.

Uitvoering in de praktijk

Collega’s van Alterius en XONAR werken gezamenlijk op de locatie.
Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere jongere.
Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Elke leerling heeft een mentor van school, een persoonlijk begeleider voor het dagprogramma en een ambulant begeleider. Samen met ouders/verzorgers van de leerling zijn zij de spil rondom deze jongere.

Het onderwijsprogramma

Iedere leerling volgt een programma op maat. Daar waar mogelijk onderhouden docenten nauw contact met de school van herkomst, om het programma te volgen dat daar aangeboden wordt. Zo is de kans van slagen groter op het moment dat de leerling terugkeert naar de school.
Leerlingen die een nieuw traject opstarten, krijgen een lesprogramma dat aansluit bij de behoefte. Dit zijn reguliere vakken als rekenen en Nederlands, maar ook themalessen en technisch tekenen komen aan bod.
Daarnaast biedt IZEO diverse (praktijk)modules, zoals koken, crea of sport aan.
Ook zijn er mogelijkheden om praktisch arbeidsvaardigheden te leren op de locatie zelf.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Jongeren volgen onderwijs dat past bij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.
We begeleiden onze jongeren in hun ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarbij maken we gebruik van de methode Jongleren en Werken en Werkstap. Op deze manier kunnen jongeren naast toeleiding naar vervolgonderwijs ook werken voor praktijkverklaringen, gebaseerd op het kwalificatiedossier MBO 1.

Folder IZEO XONAR

Download hier onze folder en lees over onze aanmeldingsprocedure, ons programma op maat en ons doel.

Vakantiedagen IZEO XONAR

Binnenkort vind je hier de praktische info (waaronder vakantiedagen) van IZEO XONAR.

Schoolgids

Binnenkort vind je hier de schoolgids 2023-2024