Samenwerking stichting Alterius en Mondriaan

IZEO Mondriaan (pilot)

Alterius en Mondriaan werken in Heerlen nauw samen volgens de IZEO-methodiek.
Zorg en onderwijs vinden geïntegreerd plaats.
Het gaat hier om een pilot die aan het einde van schooljaar 2022-2023 wordt geëvalueerd.

Doelgroep

IZEO Mondriaan biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan kinderen, vaak (dreigende) schooluitvallers, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Deze kinderen zijn niet in staat om onderwijs op regulier/speciaal onderwijs te volgen in de reguliere setting, omdat de ondersteuningsvraag de school van herkomst overstijgt en er dus maatwerk nodig is.

Uitvoering in de praktijk

Zorg (middels deeltijdbehandeling vanuit Mondriaan) en onderwijs (vanuit Alterius) worden als één geheel op locatie Wickraderheem van Mondriaan aangeboden. Het doel is om op deze manier niet alleen de psychiatrische problematiek van het kind te behandelen, maar daarnaast ook de schoolse en sociale ontwikkeling van het kind te herstellen.

Bij IZEO Mondriaan werken we op dit moment in een kleine setting van maximaal zes kinderen.

In de basis werken we vanuit een dagstructuur waarbij we inspelen op de individuele behoeften van ieder kind. Dat betekent dat we flexibel omgaan met de les- en behandelblokken. Kan een kind bijvoorbeeld al meer onderwijs aan? Dan bouwen we het aantal lesuren op. Dit gebeurt vaak richting het einde van de behandeling. Maar als het volgen van een lesuur onderwijs nog te veel gevraagd is van de leerling, dan korten we dit juist in.

In praktische zin werken leerkracht van Alterius en sociotherapeuten van Mondriaan samen op dezelfde locatie. IZEO Mondriaan heeft een eigen klaslokaal en naastgelegen ruimtes worden bijvoorbeeld gebruikt voor therapie-activiteiten. Op deze manier is er ook gedurende de dag nauwe samenwerking en snelle terugkoppeling mogelijk.