samenwerking Alterius en Care4Kidz

IZEO Care4Kidz

Alterius en Care4Kidz werken in Geleen nauw samen volgens de IZEO-methodiek.
Zorg en onderwijs vindt hier op één locatie plaats.

Doelgroep

IZEO Care4Kidz biedt Integraal Zorg en Onderwijs aan jongeren vanaf 8 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen die het om verschillende redenen niet meer lukt om naar school te gaan.

Uitvoering in de praktijk

Collega’s van Alterius en Care4Kidz werken gezamenlijk op de locatie van Care4Kidz.
Iedere ochtend start deze groep collega’s met een briefing. Zo zijn alle betrokkenen op de hoogte van de actuele situatie van iedere jongere.
Onderwijs en behandeling, therapie, gesprekken met ouders/verzorgers; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod. Het plan van aanpak wordt regelmatig met ouders/verzorgers geëvalueerd en daar waar nodig passen we het plan aan.

Het onderwijsprogramma

Iedere leerling volgt een programma op maat waarin we daar waar mogelijk het programma van de school van herkomst continueren. Naast theoretisch onderwijs bieden we ook praktisch onderwijs aan en bieden we wekelijks lichamelijk onderwijs aan.
Ook zijn er mogelijkheden om praktisch arbeidsvaardigheden te leren op de locatie zelf.

Iedere leerling een eigen traject en uitstroomprofiel

Jongeren volgen onderwijs dat past bij de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen zorg en onderwijs begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel en de doelen die gesteld zijn in hun plan van aanpak.
Afhankelijk van het onderwijstraject begeleiden we onze jongeren ook in hun ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daar waar mogelijk kunnen externe stages worden georganiseerd.

Schoolgids IZEO Care4Kidz Alterius

Schoolgids IZEO Care4Kidz

Download hier de schoolgids 2023-2024.