samenwerking Alterius en XONAR

In 2020 is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen Stichting Alterius en XONAR.
Deze samenwerking resulteerde in een gezamenlijke locatie in Heerlen waar Alterius en XONAR (LWTC) met ingang van 26 oktober 2020 nauw samenwerken volgens de methodiek van IZEO.

Samen voor de jongeren

Op de locatie in Heerlen worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters in Zuid-Limburg. Daarnaast is er een ambulant aanbod beschikbaar om de jongere te ondersteunen en uitval te voorkomen.
Alterius en LWTC (Leer Werk en Training Centrum) slaan hier in feite de handen ineen middels de IZEO-methodiek.

Persoonlijk ontwikkelingsperspectief

Op deze nieuwe locatie werken Alterius en XONAR aan een gezamenlijk doel. En dat is het begeleiden van jongeren naar een eigen, passende plek in de maatschappij.
Samen met de jongeren wordt er gezocht naar hun sterke kanten en aandachtspunten. Iedere jongere krijgt een persoonlijk programma, toegespitst op zijn of haar situatie en mogelijkheden. De aanpak gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
IZEO biedt deze begeleiding in een veilige, stabiele omgeving, waarbij zorg (XONAR) en onderwijs (Alterius) altijd het persoonlijke ontwikkelingsperspectief van de jongere ondersteunen.

Zorg en onderwijs onder één dak

Door zorg en onderwijs aan te bieden onder één dak wordt er gezorgd voor een integrale verbinding tussen zorg- en leerprocessen. Hierdoor wordt de bestede tijd aan zowel zorg als onderwijs effectiever benut. Er is een multidisciplinair team betrokken bij deze aanpak, bestaande uit leerkracht, groeps- en individuele behandelaren en gedragswetenschappers. Indien nodig worden andere specialisten benaderd en worden diagnostiek en therapie geïntegreerd in het programma.

Programma op maat

Iedere jongere krijgt een persoonlijk behandelprogramma, gericht op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Omdat relatiegericht werken centraal staat, wordt er altijd gestart met individuele begeleiding. Het doel hiervan is te onderzoeken of er een klik is tussen de jongere, diens omgeving en de ambulant begeleider. Vervolgens kan een plan op maat worden gemaakt met passende acties aangevuld met groepsactiviteiten, trainingen, stages, werk en onderwijs.

Het integrale aanbod vindt op twee verschillende locaties plaats, namelijk op locatie Heldevierlaan in Heerlen en daarnaast ook op een buitenlocatie in Mariahoop. Op deze tweede locatie wordt met name aandacht besteed aan ervaringsgericht leren, trainingen en sport.

Folder IZEO XONAR

Download hier onze folder en lees over onze aanmeldingsprocedure, ons programma op maat en ons doel.

Vakantiedagen IZEO XONAR

Download hier de vakantiedagen IZEO XONAR.