Alterius en Via Jeugd

Alterius en Via Jeugd werken op locatie Cadier en Keer samen volgens het samenwerkingsmodel IZEO.
De jongeren die bij de jeugdzorginstelling in een gesloten setting zijn geplaatst, zijn dit meestal omdat zij niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Deze jongeren verblijven in leefgroepen op het terrein van Via Jeugd. Op ditzelfde terrein staat ook het IZEO-gebouw. Integraal onderwijs binnen IZEO Via Icarus wordt 48-weken per jaar aangeboden.

Samen in één gebouw

Niet alleen de jongeren en docenten, maar ook de groepsleiders komen iedere schooldag naar het IZEO-gebouw. Ook de gedragswetenschappers van Via Icarus en Alterius hebben hier hun werkplek.
Onderwijs, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod.

Gezamenlijke opstart

De medewerkers -docenten, groepsleiding en gedragswetenschappers- starten iedere ochtend met een korte briefing. Deze briefing is een cruciale start van de dag. Hierin worden bijzonderheden en aandachtspunten van zowel onderwijs als zorg besproken. Vervolgens komen de jongeren naar het IZEO-gebouw, waar ze in groepen van vier tot zes leerlingen een op maat lesprogramma volgen. Tussendoor zijn de therapieën en begeleidingsgesprekken ingepland.

Profielen

Leerlingen die in Via Icarus worden geplaatst, starten in de instroomklas, waar zowel op didactisch als sociaal-emotioneel vlak wordt onderzocht welk onderwijstraject het beste aansluit bij de leerling. Binnen zes weken is er een ontwikkelingsperspectief opgesteld en stroomt de leerling door naar de best passende klas (stamgroep). Deze stamgroepen zijn ingedeeld op basis van drie uitstroomprofielen die binnen onderwijs  worden gehanteerd: dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Jongeren vinden het prettig om in de groep te zitten met jongeren die ongeveer hetzelfde niveau hebben. Een hiermee gepaard gaande verandering is dat de leerlingen nu in de klas zitten met jongeren uit andere behandelgroepen. Dat betekent dat ze nu ook in de pauze jongeren uit andere behandelgroepen ontmoeten; hun leefwereld is dus groter dan voorheen. Ons streven is om het schoolleven zoveel mogelijk te normaliseren en dat werkt heel goed. Het is nu veel meer een gewone school.

Terug de klas in

In het gebouw bevinden zich ook aparte ruimten, zoals een woonkamer en een comfortroom. De comfortroom is een ruimte waar de leerling gebruik van kan maken op het moment dat het in de klas even niet goed gaat. De medewerkers van de comfortroom zijn geschoold om het gedrag van de jongeren middels gedragsinterventies te reguleren en stabiliseren. In die situaties is het ontzettend effectief dat ook de groepsleiding en gedragswetenschappers in huis zijn. Ze worden direct ingezet als dat nodig is. In principe lossen we alles binnen dit gebouw op en het doel is dat de jongere zo snel mogelijk weer terug gaat in de onderwijssituatie.

Schoolgids

Schoolgids IZEO Via Jeugd

Hier vind je de schoolgids 2020-2021 voor de locatie van Via Jeugd.