Alterius en Koraal

Alterius en Koraal werken op locatie IZEO Urmond en IZEO Simpelveld nauw samen volgens het IZEO-samenwerkingsmodel. Hier vindt zorg- en onderwijs op één locatie plaats.

Iedere leerling een eigen traject
Bij IZEO volgen de leerlingen een gevarieerd programma op maat binnen de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.

IZEO Urmond
Iedere ochtend wordt gestart met een briefing tussen behandelaren en docenten. Daarna starten de leerlingen (12 tot 27 jaar) met hun onderwijsprogramma.
Iedere leerling volgt een programma op maat waarin verplichte onderwijsvakken (Nederlands, Engels, rekenen en leren, loopbaan & burgerschap) en keuzevakken (groen, kookmodules, stage, ICT, techniek, crea, dierverzorging, sport) zijn opgenomen.
Zoals de term IZEO al aangeeft, maken behandelingen ook deel uit van het persoonlijk dagprogramma van iedere leerling.

IZEO Simpelveld
IZEO Simpelveld biedt een programma aan jongeren (8 tot 21 jaar) met een licht verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met complexe gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem.
De dag begint met een briefing tussen docenten en behandelaren. Aansluitend start het dagprogramma voor de leerlingen.
Behandelingen van de leerlingen zijn onderdeel van hun persoonlijk dagprogramma. Daarnaast volgen zij een onderwijsprogramma op maat. Hierin zijn verplichte onderwijsvakken opgenomen (Nederlands, Engels, rekenen en leren, loopbaan & burgerschap) opgenomen. Daarnaast maken keuzevakken (natuur, bakken en koken, dierenverzorging, techniek, ICT) ook onderdeel uit van dit programma.

Combinatie onderwijs en behandeling
De combinatie van onderwijs en behandeling heeft een goede uitwerking op de leerlingen. "We zien succeservaringen. Leerlingen voelen zich gehoord en veilig, dat laatste is zeer belangrijk. De kinderen hebben in de gaten dat ze weer aan hun toekomst werken, dat er perspectief is.", zo geeft de projectleider IZEO aan.

schoolgids IZEO Urmond

Hier kun je de schoolgids 2019-2020 downloaden voor de locatie Urmond.

schoolgids IZEO Simpelveld

Hier kun je de schoolgids 2019-2020 downloaden voor de locatie Simpelveld.