Alterius en Koraal

Alterius en Koraal werken bij IZEO Urmond samen volgens het IZEO-samenwerkingsmodel. Hier vindt zorg- en onderwijs op één locatie plaats.

Iedere leerling een eigen traject
Bij IZEO Urmond volgen de leerlingen een gevarieerd programma op maat binnen de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.

Een dag bij IZEO Urmond
Iedere ochtend wordt gestart met een briefing tussen behandelaren en docenten. Daarna starten de leerlingen met hun onderwijsprogramma.
Iedere leerling volgt een programma op maat waarin verplichte onderwijsvakken (Nederlands, Engels, rekenen en leren, loopbaan & burgerschap) en keuzevakken (groen, kookmodules, stage, ICT, techniek, crea, dierverzorging, sport) zijn opgenomen.
Zoals de term IZEO al aangeeft, maken behandelingen ook onderdeel uit van het persoonlijk dagprogramma van iedere leerling.

Combinatie onderwijs en behandeling
De combinatie van onderwijs en behandeling heeft een goede uitwerking op de leerlingen. "We zien succeservaringen. Leerlingen voelen zich gehoord en veilig, dat laatste is zeer belangrijk. De kinderen hebben in de gaten dat ze weer aan hun toekomst werken, dat er perspectief is.", zo geeft de locatiecoördinator IZEO Urmond aan.