Alterius en Koraal

Alterius en Koraal werken op in Urmond en Heerlen nauw samen volgens het IZEO-samenwerkingsmodel. Hier vindt zorg en onderwijs op één locatie plaats.

Samen in één gebouw

Niet alleen de jongeren en docenten, maar ook de groepsleiders komen iedere schooldag naar het IZEO-gebouw. Ook de regiebehandelaars van Koraal en de gedragswetenschappers Alterius hebben hier hun werkplek. Onderwijs, therapie, gesprekken met voogden en ouders; alles wordt ingepast in een integraal zorg- en onderwijsaanbod.

Iedere leerling een eigen traject

Bij IZEO volgen de leerlingen een gevarieerd programma op maat binnen de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Vanuit een unieke samenwerking tussen behandelaren en docenten begeleiden we dagelijks leerlingen binnen hun profiel.

IZEO Koraal (Urmond)

Iedere ochtend wordt gestart met een briefing tussen behandelaren en docenten. Daarna starten de leerlingen (vanaf 12 jaar) met hun onderwijsprogramma.
Iedere leerling volgt een programma op maat waarin verplichte onderwijsvakken (Nederlands, Engels, rekenen en leren, loopbaan & burgerschap) en keuzevakken (groen, kookmodules, stage, ICT, techniek, crea, dierverzorging, sport) zijn opgenomen.
Zoals de term IZEO al aangeeft, maken behandelingen ook deel uit van het persoonlijk dagprogramma van iedere leerling.

IZEO Koraal (Heerlen)

Deze locatie is kleinschalig en biedt een programma aan maximaal tien jongeren (vanaf 8 jaar) met een licht verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met complexe gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem.

De dag begint met een briefing tussen docenten en behandelaren. Aansluitend start het dagprogramma voor de leerlingen.
Behandelingen van de leerlingen zijn onderdeel van hun persoonlijk dagprogramma. Daarnaast volgen zij een onderwijsprogramma op maat. Hierin zijn verplichte onderwijsvakken opgenomen (Nederlands, Engels, rekenen en leren, loopbaan & burgerschap) opgenomen. Daarnaast maken keuzevakken (natuur, bakken en koken, techniek, ICT) ook onderdeel uit van dit programma.

Combinatie onderwijs en behandeling

De combinatie van onderwijs en behandeling heeft een goede uitwerking op de leerlingen. "We zien succeservaringen. Leerlingen voelen zich gehoord en veilig, dat laatste is zeer belangrijk. De kinderen hebben in de gaten dat ze weer aan hun toekomst werken, dat er perspectief is.", zo geeft de projectleider IZEO aan.

schoolgids IZEO Urmond

Hier vind je nog de schoolgids 2020-2021 voor de locatie Urmond.

schoolgids IZEO HVL

Hier vind je nog de oude schoolgids voor de locatie HVL.
We werken nu aan de gids voor 2021-2022. Deze wordt zo snel mogelijk hier gedeeld.