samenwerking Alterius en Care4Kidz

Op één van de locaties van Care4Kidz worden zorg en onderwijs als één geheel aangeboden aan 'thuiszitters' uit de regio Maastricht-Heuvelland en Westelijk Mijnstreek. Dit om de schoolse en sociale ontwikkeling van de leerling te herstellen.

Alles bij de hand

In een knus en huislijk aandoend gebouw komen zorg en onderwijs bij elkaar. Een kleine groep leerlingen, van diverse leeftijden, komt hier op schooldagen bij elkaar. Hun behandelaren en hun docent bereiden samen de dag voor en bevinden zich allemaal letterlijk een deur van elkaar. Op deze manier is er ook gedurende de dag nauwe samenwerking en snelle terugkoppeling mogelijk.

Eerst een kopje thee

Als de eerste leerlingen ’s ochtends het gebouw binnenlopen, zit het IZEO-team al op hen te wachten aan de grote tafel in de ‘woonkamer’. Eerst is er tijd voor een kop thee en een praatje.

De opstart ’s ochtends is van groot belang. Behandelaren en docent krijgen meteen een beeld van hoe het met de leerling gaat en of er eventueel extra interventies en wellicht een volledig aangepast programma moet plaatsvinden. Daarna wordt gezamenlijk de planning voor die dag doorgenomen. In deze ongedwongen sfeer vindt iedere dag de start plaats en kan de dag écht beginnen.

Het dagprogramma

Iedere leerling doorloopt een programma op maat, waarbij steeds tussentijdse afstemming tussen zijn of haar behandelaren en docent plaatsvindt. Dit programma wordt gemaakt aan de hand van het zorg- en onderwijsplan van die leerling.

Het programma bestaat zowel uit theoretische lessen als projecten. Er wordt bijvoorbeeld ook buiten in de natuur gewerkt aan zowel onderwijs- als behandeldoelen.

Schoolgids IZEO Geleen Care4Kidz Alterius

Schoolgids IZEO Geleen

Hier vind je nog de oude schoolgids 2019-2020 voor de locatie Geleen.
We werken nu aan de gids voor 2021-2022. Die wordt hier zo snel mogelijk gedeeld.